Darbuotojų informacija
BezdoniųSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūnas Michal Jančevski Rodyti 852696431 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. soc. darbo organizatorė Beata Kučinskienė Rodyti 852696431 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. raštvedė Irina Vertinskaja Rodyti 852696431 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. finansininkė Lilija Krasadomska Rodyti 852696431 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Vanda Gvozdovič Rodyti 852696431 Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Shadow up