Darbuotojų informacija
LavoriškiųSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Lavoriškių seniūno pavaduotojas, l. e. seniūno pareigas Mark Pilat Rodyti 852494893 Spausdinti vieną įrašą
Specialistė darbui su soc. rizikos šeimomis Diana Tomaševič Rodyti 852494842 Spausdinti vieną įrašą
Vyriausioji raštvedė Elžbieta Glazko Rodyti 852494893 Spausdinti vieną įrašą
Vyresnioji specialistė Marija Grablevskaja Rodyti 852494873 Spausdinti vieną įrašą
Vyresnysis finansininkas Michailas Koženevskis Rodyti 852494897 Spausdinti vieną įrašą
Vyresnioji soc. darbo organizatorė Renata Mikulevič Rodyti 852494842 Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Shadow up