Darbuotojų informacija
RiešėsSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūnas Valdemar Rynkevič Rodyti 2 852469431 Spausdinti vieną įrašą
Inspektorė Edita Mateikienė Rodyti 1 852469657 Spausdinti vieną įrašą
Specialistė Helena Zenevič Rodyti 5 852469432 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Henrika Kiseliovienė Rodyti 4 852034478 Spausdinti vieną įrašą
Specialistas Josif Vankovič Rodyti 4 852034478 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. raštvedė Teresa Paškovska Rodyti 1 852469657 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. finansininkė Teresa Taraškevič Rodyti 7 852122618 Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Shadow up