Darbuotojų informacija
RiešėsSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Seniūnas Valdemar Rynkevič Rodyti 2 +370(5)2469431 Spausdinti vieną įrašą
Elektrikas Anicetas Eigelis Spausdinti vieną įrašą
Inspektorė Brigida Zapolska Rodyti 1 +370(5)2401015 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. raštvedė Edita Mateikienė Rodyti 1 +370(5)2469657 Spausdinti vieną įrašą
Specialistė Helena Zenevič Rodyti 5 +370(5)2469432 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Henrika Kiseliovienė Rodyti 4 +370(5)2034478 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Ilona Miladovska Rodyti 3 +370(5)2400513 Spausdinti vieną įrašą
Specialistas Josif Vankovič Rodyti 4 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. finansininkė Teresa Taraškevič Rodyti 7 +370(5)2122618 Spausdinti vieną įrašą
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Shadow up